Huisartsenpraktijk

 

Openingstijden van de  praktijk:

maandag t/m donderdag van 08:00 tot 17:00 uur

Op vrijdag is de praktijk geopend van 08:00 - 13:00 uur, na 13:00 uur waarneming door huisartsenpraktijk Drogeham.

 

De huisartsenpraktijk heeft de volgende spreekuren:Spreekuur Huisarts: 

maandag t/ donderdag van 08:00 - 12:15 uur (pauze: 09:45 - 10:10 uur en 12:45-13:15 uur) en van 16:00 - 17:00 uur. Op de vrijdag is er spreekuur van 08:00 tot 12:30 uur (pauze van 09:45 - 10:10 uur)

Op maandag hebben Dr.Goudsmit en Dr. Mook samen spreekuur. Op de woensdag is Dr. Goudsmit afwezig en kunt u terecht op het spreekuur van Dr. Mook


Bellen voor een afspraak of het aanvragen van een visite:


Voor het maken van een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner, of het spreekuur van de doktersassistente kunt u dagelijks bellen van 08.00 - 09.30 uur. Via het keuzemenu komt u bij de assistenten, of de dienst waarvoor u belt. De assistenten zullen u vragen waarvoor u komt om te bepalen of het spoed is of dat er later in de week een afspraak gemaakt kan worden. Daarnaast kan de assistente voor u bekijken hoeveel tijd er ingepland moet worden. (een consult duurt 10 minuten, denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit bij de assistenten aangeven) 


Telefonischspreekuur:  van 13:15 - 13:45 uur, u kunt dan zelf met de huisarts overleggen.


Spreekuur assistenten:

Naast het spreekuur voor de arts kunt u ook terecht op het assistentenspreekuur voor bloedrukmeting, laboratoriumbepalingen (Hb, bloedsuiker), uitstrijkjes, injecties, wond behandeling en hechtingen verwijderen en het verwijderen van wratten.

 

Bellen voor uitslagen:kan van 10:30 tot 11:00 uur.

 

Inleveren van ochtendurine:

Ochtendurine kunt u tot 09:45 uur bij de assistenten inleveren en vervolgens tussen 10:30 en 11:00 uur bellen voor de uitslag.

 

Bloedafname voor laboratoriumonderzoek:


Woensdag en donderdagmorgen (op afspraak) kunt u terecht voor bloedafname in onze praktijk

 

 Praktijkondersteuner Somatiek:

Patienten met chronische aandoeningen worden begeleid door onze praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner  heeft een eigen spreekuur voor de begeleiding van patienten met hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes), astma en COPD. Tevens begeleidt de praktijkondersteuner patienten die graag willen stoppen met roken, voor een afspraak op het spreekuur van de praktijkondersteuner belt u met de assistente en zij maakt vervolgens een afspraak voor u. 

 

Praktijkondersteuner GGZ:

Heeft u psychische ondersteuning nodig, dan kunt u begeleiding krijgen van onze verpleegkundige POH GGZ. Diagnostiek, cognitieve therapie, medicatiebegeleiding en systeemtherapie zijn o.a.mogelijk.

 

Overdracht van uw medisch dossier:

Indien u door b.v. een verhuizing overgaat naar een andere huisartsenpraktijk wordt uw medischedossier digitaal (via een beveiligde lijn van Vecozo) en alleen met uw toestemming naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Met uw eventuele vragen over het digitaal verzenden van uw medischdossier kunt u terecht bij een van onze assistenten.

 

Uw gegevens uitwisseling via  het LSP (Landelijk Schakel Punt):

Indien nodig willen wij voor de zorg aan u, graag uw toestemming om uw gegevens zoals actueel medicatiegebruik digitaal uitwisselen met overige zorgverleners die alleen bij de zorg aan u betrokken zijn. Bijvoorbeeld de spoedapotheek waar u een recept kunt halen als u via de dokterswacht een medicijn voorgeschreven krijgt. Het is voor de spoedapotheek van belang te kunnen zien welke medicijnen u op het moment van voorschrijven gebruikt zodat dat de spoedapotheek u veilig en verantwoord het voorgeschreven medicijn kan meegeven. Onze assitenten aan de balie zullen aan u vragen of u toestemming geeft voor de gegevensuitwisseling via het LSP indien u dit nog niet heeft gedaan. Voor alle duidelijk u bent niet verplicht om toestemming te geven.

 

Kwaliteit apotheekhoudende huisartsenpraktijk:

Bijna iedereen heeft zo zijn eigen opvatting over kwaliteit van zorg. Als apotheekhoudende huisartsenpraktijk vinden wij het leveren van meetbare kwaliteit en de beste zorg erg belangrijk. Als praktijk en apotheek proberen wij de zorg op het beste niveau van kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren. Daarom is de huisartsenpraktijk voor het leveren van apotheekzorg gecertificeerd via DEKRA. Voorheen was de reguliere huisartsenzorg gecertificeerd via de NHG, echter door de aansluiting bij SOFA /SAH is de praktijk bezig met de multi-certificering via DEKRA waarbij zowel de huisartsenzorg als de apotheekzorg worden gecertificeerd. Het streven is om het medio 2018 het multi-certificaat van DEKRA te hebben behaald.

 

Nieuwe patienten zijn welkom in de praktijk:

Nieuwe patienten zijn van harte welkom binnen onze praktijk. U bent welkom als patient en kan gebruikmaken van onze huisarts en apotheekdiensten mits u in de volgende postcode gebieden woonachtig bent.

9288 postcodegebied Kootstertille

9258 postcodegebied Jistrum

9286 postcodegebied Twijzel

9289 postcodegebied Drogeham (voor apotheekzorg bent u in dit gebied aangewezen op de apotheek Harkema)

Voor het inschrijven in onze praktijk kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website. Indien u twijfelt over het postcodegebied waar u woonachtig bent en u zich toch bij ons wilt inschrijven kunt u contact opnemen met een van onze assistente.