Klachtenformulier

Een Klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts


Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. In onze praktijk hanteren wij een protocol voor het afhandelen van klachten. U kunt rechtstreek via het klachtenformulier op deze site uw klacht/onvrede kenbaar maken. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht en binnen1 week zal de praktijkmanager contact met u opnemen om samen met u te proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunktionaris. De klachten funktionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De kachtenfunktionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunktionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunktionaris verteld, is vertrouwelijk. Wanneer u, uw klacht liever aangeeft bij de klachtenfunktionaris kunt u het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) Huisartsenpraktijk Kootstertille is bij de SKGE aangesloten.  De klachtenfunktionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer: 088-0229190

Indien u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunktionaris er niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen aan de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Wat mogen de patienten van onze medewerkers verwachten:


* de medewerkers hebben een serviceverlenende houding en gedraagt zich probleemoplossend.

* de medewerker geeft juiste informatie en is discreet in de benadering van onze patienten.

* de medewerker toont begrip voor de situatie van de patient.

* de medewerker toont respect voor de patient en laat zich niet leiden door vooroordelen, antipathie of   

   willekeur.

 

Wat mogen de medewerkers van onze patienten verwachten:


* de patient toot respect voor de persoonlijke integriteit van onze medewerkers.

* de patient verleent medewerking naargelang zijn/haar mogelijkheden.

* de patient is correct in het doorgeven van informatie over zijn/haar situatie.

* de patient mag boos zijn maar hij of zij mag geen agressie of geweld vertonen.

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.